-->

Girl Lyrics ~ Bracket ft. Wizkid

E yea yea yea yea yea yeah uh ha ha
Yeah, it’s Wiz and Bracket e leh
Oh no no, yeah see see

{Wizkid}
I’ve been thinking of you girl girl
But you dey put me for cruise girl girl
You dey take me for fool girl girl
Just because I say I love you
You come try to play my love yeah

{Bracket}
Chai oginidi nne amam na anyi gadi
Makana ife n ine m na emere gi
Osim nobi, osim nobi osim nobi
(repeat)

{Bracket}
I don try ye to give you my love
To give you a hug cause you dey make me fall in love
You are the finest sisi, they girl I go use for my DP
I go make you number 1 ask Wizkid
He knows what I am saying
Omoge don’t play me, don’t try me
Even if you don’t like me just love me wan tintin
Biko arapu kwana mu nne alaputana mu
Ife nine icholo nge enye gi nya nuju, oh, oh,
Bracket le, eh oh, oh yea yeah
Ah

{Wizkid}
I’ve been thinking of you girl girl
But you dey put me for cruise girl girl
You dey take me for fool girl girl
Just because I say I love you
You come try to play my love yeah

{Bracket}
Chai oginidi nne amam na anyi gadi
Makana ife n ine m na emere gi
Osim nobi, osim nobi osim nobi
(repeat)

{Wizkid}
Shey na because I say I love you
You come dey use me play tinko
Shey na because I say I need you
Na why you no wan follow me go
You come dey whine me whine me like motor
O tun fi mi re, o tun ya photo
U dey tell me that guy na your uncle
Why you dey lie, he just wan do you do you
Oya bosi gbangba ka jo, oya yo idi e bombom kojo
Oya jo fun mi my lady, oya komole majolo
Mo nio bosi gbangba kajo, oya yo idi e bombom kojo
Oya jo fun mi my baby, oya komole majolo

{Wizkid}
I’ve been thinking of you girl girl
But you dey put me for cruise girl girl
You dey take me for fool girl girl
Just because I say I love you
You come try to play my love yeah

{Bracket}
Chai oginidi nne amam na anyi gadi
Makana ife n ine m na emere gi
Osim nobi, osim nobi osim nobi
(repeat)

{Bracket}
Adamma oginidi gini kam geme ka anyi nadi
Make we dey like bread and butter
Cause I know we’ll be together
You dey make me higher omoge you hot like fire
Nne I no go retire, eh eh

Biko arapu kwana mu nne alaputana mu
Ife nine icholo nge enye gi nya nuju, oh, oh
Bracket le, eh

{Wizkid}
I’ve been thinking of you girl girl
But you dey put me for cruise girl girl
You dey take me for fool girl girl
Just because I say I love you
You come try to play my love yeah

{Bracket}
Chai oginidi nne amam na anyi gadi
Makana ife n ine m na emere gi
Osim nobi, osim nobi osim nobi
(repeat) 
Girl Lyrics ~ Bracket ft. Wizkid
Eliterics
        Share
  • Share on Facebook!
  • Tweet this!
  • Share on Google Plus!
Previous PostNext Post